Render Biotech Co., Ltd.

6K# Building No. 1, Baisha Emerging Industry Zone, Shahexi Rd., Nanshan District
Shenzhen City,  Guangdong  518052

China